Telephely felújítás, új csomagoló és raktárépítés
(ÉAOP-1.1.1/D-11-2011-0119)

Társaságunk fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását jelentős mértékben elősegítik a rendelkezésre álló Uniós pénzügyi források. Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) időszakában megvalósult Észak-Alföldi Operatív Program nyújtotta lehetőségekre alapozva 2012-2013-ban a meglévő száraztészta gyártó telephelyünk infrastrukturális fejlesztését valósítottuk meg.

Korábbi fejlesztéseink révén kibővült technológiai kapacitásunk következtében megnövekedett a csomagoló- és tárolótér igényünk. A telepen belüli teherforgalom következtében a az infrastruktúra felújítása, illetve bővítése is indokolt volt. A meglévő út- és térburkolat állapota leromlott, új bekötőút vált szükségessé, valamint egy új vagyonvédelmi kerítés megépítése is elengedhetetlen. A támogatásnak köszönhetően 4 új munkahely jön létre, s összesen 22 fő számára biztosít munkahelyet társaságunk.

A tervezett 47.359.100 Ft nettó bekerülési értékű projekt megvalósítását az Európai Unió és a Magyar Állam 28.415.460 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte, ezzel is elősegítve egy kisvállalkozás fejlesztését.

A projekt neve: Telephely felújítás, új csomagoló és raktárépítés (ÉAOP-1.1.1/D-11-2011-0119)

A projekt keretében támogatott projektelemek:

  1. Új csomagoló, raktár építése engedélyes és kiviteli tervdokumentáció
  2. Kerítés építése
  3. Útépítés
  4. Út és térburkolat felújítás
  5. Új csomagoló, raktár építése
  6. Homlokzat felújítás
  7. HI-LO raktárállványzat beszerzése